0933.63.67.61

Bảo vệ thông tin cá nhân

a. Mục đích và phạm vi thu thập

- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại DLCcare, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ.

- Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến hangtieudungcaocap.com và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

DLCcare sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Hỗ trợ tư vấn khách hàng khi mua sản phẩm.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của DLCcare.

d. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

DLCcare

Điện thoại: 091.865.7983

Email: Dlc.mainguyen@gmail.com

e. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên hangtieudungcaocap.com được DLCcare cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng,không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, DLCcare sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 

                                                                                          Trân trọng

                                                                                     Ban quản trị DLCcare

- +